Остварени стратешки циљеви организација резервних војних старешина

Састанак начелника Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране капетана бојног брода Милана Коњиковца и председника Савеза организација резервних војних старешина Србије др Милојка Николића одржан је 30. октобра 2019. у Министарству одбране. Том приликом, извршена је детаљна анализа досадашње заједничке сарадње Одељења за обучавање грађана и Савеза организација резервних војних старешина Србије, те дефинисани динамика и модалитети будуће сарадње.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је UOO-sl-1-1030x824.jpg
У Одељењу за обучавање грађана

Капетан бојног брода Коњиковац изразио је задовољство да су, у години када Савез организација резервних војних старешина Србије обележава јубилеј од сто година постојања, остварени импозантни резултати и стратешки циљеви Савеза организација резервних војних старешина Србије. Резултати се огледају у следећем – Савез организација резервних војних старешина Србије остварио је статус удружења од посебног значаја за одбрану земље, обезбеђено је дугорочно финансирање организација резервних војних старешина, повећана је видљивост организација резервних војних старешина у друштву, те после вишегодишње паузе поново покренуто гласило „Први позив“, а уз подршку Управе за обавезе одбране, након деценијског прекида, поново је заживео процес унапређења припадника организација резервних војних старешина.    

Према речима начелника Одељења за обучавање грађана, неопходно је оправдати остварене резултате повећаним ангажовањем резервних војних старешина у наредном периоду, посебно приликом спровођења „Иницијативе“, јер се њихово скромно учешће у 2018/2019. школској години мора квалитативно и квантитативно унапредити. Стога је неопходно централизовати активности организација резервних војних старешина и чланство додатно мотивисати, јер њихова искуства представљају значајан ресурс који употпуњује знања ученика завршних разреда средњих школа о нашем систему одбране.

У том смислу, навео је капетан бојног брода Коњиковац, ангажовање резервних војних старешина у наставном процесу не треба перципирати искључиво кроз призму одобрених новчаних средстава за пројекат обучавања грађана, већ кроз вредности које негују и улогу коју имају у друштву. Централизација рада омогућава наменски утрошак и правдање новца за активности предвиђене „Иницијативом“, а према прописаној законској регулативи успостављен је и ригоразан систем контроле.

Председник Савеза организација резервних војних старешина Србије др Николић захвалио је на несебичној подршци и помоћи припадника Одељења за обучавање грађана у ревитализацији организације, посебно препознавању резервних војних старешина као важног друштвеног ресурса у процесу обучавања грађана за одбрану земље. Исказао је очекивање да ће се организације резервних војних старешина на читавој територији Србије активније ангажовати у реализацији „Иницијативе за увођење сарджаја обуке у школски сустем Републике Србије“ и, на тај начин, оправдати добијен статус.

Ова слика има празан alt атрибут; име њене датотеке је UOO-sl-2-1030x751.jpg
Са састанка у Управи за обавезе одбране

Круну досадашње успешне сарадње представља и Уговор о учешћу Министарства одбране у финансирању активности удружења од посебног значаја за одбрану у 2019. години, који су, том приликом, потписали начелник Управе за обавезе одбране Сектора за цивилну одбрану и припреме одбране Министарства одбране пуковник Драган Котарлић и председник Савеза организација резервних војних старешина Србије др Милојко Николић.