КОНТИНУИТЕТ УСПЕШНЕ САРАДЊЕ

Састанак начелника Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране капетана бојног брода Милана Коњиковца и председника Савеза организација резервних војних старешина Србије др Милојка Николића одржан је 23. јануара 2020. у Министарству одбране. Капетан бојног брода Коњиковац изразио је задовољство да су у протеклој години, када је Савез организација резервних војних старешина Србије обележио сто година постојања, као резултат изузетне сарадње остварени стратешки циљеви Савеза организација резервних војних старешина Србије – статус удружења од посебног значаја за одбрану земље, дугорочно финансирање организација резервних војних старешина и већа видљивост у друштву, као и покретање гласила Савеза „Први позив“.    

Током састанка детаљно је анализирана сарадња Одељења за обучавање грађана и Савеза организација резервних војних старешина Србије у 2019. години, посебно у области реализације „Иницијативе за увођење садржаја обуке у школски систем Републике Србије“, у чијем спровођењу резервне војне старешине имају значајну улогу. Према речима начелника Одељења за обучавање грађана, финансијска средства које је Министарство одбране доделило Савезу организација резервних војних старешина Србије за учешће у том националном пројекту, наменски су утрошена у складу с важећом законском регулативом. С обзиром на то да су у текућој години Савезу опредељена значајно већа финансијска средства,  саговорници су се сагласили о потреби повећане одговорности, боље унутрашње координације и благовременог извештавања у наредном периоду.

Председник Савеза организација резервних војних старешина Србије др Милојко Николић захвалио је на несебичној подршци и помоћи припадника Одељења за обучавање грађана у ревитализацији организације, првенствено препознавању резервних војних старешина као важног друштвеног ресурса у процесу обучавања грађана за одбрану земље. Такође је навео да ће се резервне војне старешине и у будућности стриктно придржавати већ дефинисаног алгоритма приликом спровођења „Иницијативе“, нарочито уважавајући чињеницу да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја надлежно за обучавање ученика, а да му у томе стручну помоћ, по захтеву, пружа Министарство одбране. Посебно је истакнуто да се укључивање  резервних војних старешина у процес извођења наставе врши искључиво у координацији с територијалним органима Министарства одбране.   

            Капетан бојног брода Милан Коњиковац је упознао присутне да је након прихваћених амандмана које је дало Одељење за обучавање грађана, ступио на снагу Правилник о изменама и допунама правилника о критеријумима и поступку за стицање статуса удружења од посебног значаја за одбрану, који је између осталог обезбедио да се дефинише нови План активности Савеза за 2020. годину са свим неопходним елементима за успешну реализацију тежишних активности СОРВСС.