ОРВС Града Новог Сада одржала је редовну годишњу седницу Скупштине организације, 04.03 2017.г. , на којој су сумирани резултати постигнути у предходној години и усвојен Програм активности за 2017. годину. (детаљније)