Донација НИС-а Савезу резервних војних старешина Србије

Уговором о донаторству између НИС-а и СОРВСС, бр. NM-044000/UD-05/13870 oд 29.11.2016. године, који су потписали др Милојко Николић, председник СОРВСС и Сања Лубардић, заменик генералног директора – директор Функције за односе с јавношћу и комуникације, Савезу су одобрена средства у износу од 500.000  динара.

Средства су донирана за реализацију пројекта „Обезбеђење елементарних услова за редовно функционисање Савеза (удружења), ради остваривања Статутом дефинисаних циљева у области одбране, безбедности, заштите и спасавања људи и материјалних добара (хуманитарно)“.

Одлукама донетим на седници Управног одбора СОРВСС, одржаној 24.12.2016. године у Нишу, дефинисана је намена добијених средстава по којој се средства троше у следеће асврхе:
•    Израда сајта СОРВСС, графичко решење, хостинг и домен;
•    Набавка рачунара и штампача;
•    Штампање гласника СОРВС Србије „Патриота“;
•    Набавка 20 комплета књиге – Едиција  „Војводе“;
•    Плаћање рачуна за телефон и интернет;
•    Исплата заосталих дуговања књиговођи и секретару
•    Финансијска помоћ угроженим ОРВС и
•    Трошкови одржавања седница Управног одбора.

Захваљујући донацији НИС-а Савез је успео да реализује један од веома важних задатака – оформљење сајта Савеза. Реализација овог задатка је у функцији подизања нашег „портфолиа“, што је веома значајан помак у раду Савеза. Постављање и инсталирање сајта на интернету је још један канал комуникације са чланством, организацијама и јавношћу.

Савез организација резервних војних старешина Србије (СОРВС Србије) користиће своју Интернет презентацију за:

•    Промоцију Организације и њених активности,
•    Унапређење положаја и значаја Организације,
•    Омасовљење чланства,
•    Умрежавање са својим подружницама у Србији,
•    Реализацију програма и пројеката из свог делокруга рада,
•    Информисање чланства и шире јавности,
•    Едукацију
•    Оглашавање и
•    Повезивање са организацијама резервних старешина у региону, Европи и свету.

Донацијом НИС-а обезбеђени су елементарни услови за редовно функционисање Савеза у 2017. години. На тај начин дата је подршка напорима за даљи опстанак организације са 98 година традиције, која за све време свог постојања  никада није прекидала свој рад.

У складу са чланом 3. Уговора, Савез организација резервних војних старешина Србије (СОРВСС) доставио је НИС-у Извештај о реализацији пројекта и наменски утрошеним средствима.