Састанак са представницима Управе за обавезе одбране Министарства одбране

Дана 25.12.2018. године, председник Савеза организација резервних војних старешина Србије др  Милојко Николић одржао је састанак са представницима Управе за обавезе одбране Министарства одбране.

Циљ састанка била је анализа досадашњих активности и сарадње између СОРВС Србије и Министарства одбране, од момента формирања Одељења за обучавање грађана Управе за обавезе одбране у оквиру новоформираног Сектора за цивилну одбрану и припреме одбране. Истакнута је одлична сарадња у наведеном периоду, која доприноси бољем позиционирању СОРВС Србије у систему одбране. Председник СОРВС Србије, проф. др Милојко Николић, захвалио се начелнику Одељења за обучавање грађана капетану бојног брода Милану Коњиковцу на уложеном труду и пружању подршке у процесу активног укључивања СОРВС Србије у спровођењу Иницијативе о увођењу садржаја обуке у школски систем Републике Србије, као и доприносу у покретању часописа „Први позив“, као гласила које ће транспарентно извештавати о активностима СОРВС Србије. Посебно је изразио задовољство што се објављивање гласника „Први позив“ поклапа са обележавање 100-годишњице од оснивања Савеза организација резервних војних старешина Србије.

Капетан бојног брода Милан Коњиковац информисао је учеснике састанка о постигнутом степену реализације процеса из надлежности Одељења за обучавање грађана, посебно са степеном прогреса у спровођењу Иницијативе о увођењу садржаја обуке у школски систем Републике Србије. С обзиром на велико знање и искуство чланова организације резревних војних старешина, СОРВС Србије је препознат као веома битан чинилац који ће у процесу имплементације садржаја из области одбране у завршним разредима средњих школа оплеменити извођење наставе, која ће се реализовати већ у другом полугодишту школске 2018/2019 године. Начелник Одељења за обучавање грађана је изразио задовољство да ће се, након 26 година, поново системски вратити теме из области одбране у образовни систем Републике Србије. Циљ и суштина поновног увођења садржаја обуке у школски систем Републике Србије је да ученици завршних разреда средњих школа добију основна знања о својим правима и обавезама у систему одбране, да се код њих продубе патриотска осећања и љубав према традиционалним вредностима српске државе и друштва. Истакао је и могућност укључивања резервних војних старешина у процес обучавања категорија грађана за које је задужено Министарство одбране, који проистиче из Уредбе о начину обучавања и категоријама грађана које за потребе одбране земље обучава Министарство одбране. Значајан је и допринос Одељења за обучавање грађана у промовисању курса за резервне официре, за шта је СОРВС Србије посебно заинтресован.

На веома конструктивном састанку закључено је да је досадашња континуирана и проактивна сарадња допринела позитивном тренду, како у процесу који се односи на обучавање грађана за одбрану земље, тако и у процесу решавања статусних питања СОРВСС.