Пројекат СОРВС Србије „Акција за друштвену инклузију бораца и ратних инвалида

На Јавном позиву Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања за подношење предлога пројеката из области борачко-инвалидске заштите, прихваћен је Пројекат СОРВС Србије под називом „Акција за друштвену инклузију бораца и ратних инвалида“.

Уговор о финансирању пројектних активности између Министарства за рад и Савеза потписан је 18.08.2016. године. Тиме су се стекли услови да се крене у реализацију Пројекта.